Välkommen!

Välkommen till hemsidan för Hem och Skola i Staffansby rf.

Föreningens syfte är att arbeta för ökat samarbete mellan hemmet och skolan samt stöda deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö.

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet främst via medlemsavgifter och genom att söka understöd från diverse samfund. Lotteri och annan försäljning ordnas även vid tillfälle.

Föreningens medel används till att förgylla elevernas vardag. HoSiS understöder bl.a. skolans utfärder och teaterbesök, för att inte glömma sexornas lägerskola. Föreningen köper också material av olika slag till skolan (t.ex. musikinstrument, gymnastikredskap, böcker och spel) samt bekostar t.ex. klasskassor och xylitoltabletter.

Kom gärna med synpunkter och idéer angående föreningens verksamhet samt dessa hemsidor.