Kontakta oss!

Hem och Skola i Staffansby rf (HoSiS)
c/o Staffansby lågstadieskola
Trastvägen 20
00780 Helsingfors

Ordförande Eva Persson, eva.persson [at] gmail.com

Föreningens styrelse består av klassmammorna och -papporna från årskurs 1-6 samt en lärarrepresentant.

Skolans kontaktuppgifter:
Staffansby lågstadieskola
Trastvägen 20
00780 Helsingfors

Lärarrummet: (09) 310 82562
Rektor: (09) 310 36785, 040 5364397

www.staffan.edu.hel.fi