Medlemsavgift

Medlemsavgiften för Hem och Skola vid Staffansby är 25€ per familj per läseår. Medlemskap är naturligtvis frivilligt men vill du engagera dig i ditt barns skolgång, skola och skolmiljö hoppas vi du ansluter dig.

Medlemsavgiften kan betalas in på föreningens konto:

IBAN FI26 4055 2550 0025 31
BIC-kod HELSFIHH

Vänligen använd följande referens vid inbetalning: 20187.